måndag 9 maj 2011

Regler MBCC 2011!

Regler / Rules MBCC 20111) Ni får använda 3 spön per lagmedlem. / You may use 3 rods per team member.
2) Ni får ha tacklade spön i reserv. / You may have extra made up rods.
3) Spod- och markörspön får användas. / You may use spod and marker rods.
4) Spön får inte lämnas obevakade. / Rods must not be left unattented.
5) Minst 1 håv per lag. / At least 1 landing net per team.
6) Minst en rejäl avkrokningsmatta per lag. / At least one good unhooking mat per team.
7) Minst 4 karpsäckar per lag. / Minimum 4 carp sacks per team.
8) Båt får användas för transport och inom ert swim. / A boat may be used for transport and in your swim.
9) Elmotor får användas. Bensindriven utombordare endast användas för transport före och efter tävlingen./ Electric motor may be used. Petrol outboard motor for transport before and after competition only.
10) Ekolod får användas. / You may use a fish finder.
11) Bait boats får användas inom ert swim/område. / Bait boats may be used in your swim/fishing area.
12) Vadning är tillåten inom ert swim/område. / You may use waders in your swim/fishing area.
13) Lodning, mäskning och fiske kan påbörjas direkt efter lottningen. / You can start plumbing, baiting and fishing directly after the draw and swim selection.
14) Fisk som krokas klockan 12.00, eller minuterna innan, får landas och vägas in. Den ska dock vägas in snarast möjligt. / If you hook a carp at 12.00 sunday, or a few minutes before, you may land and weigh the fish. Weighing as soon as possible though.
15) Flytväst ska alltid användas om du är ute med båt. / A life jacket must be used at all times if you are using a boat.
16) Stör ej andra tävlande eller lokalbefolkning. / Do not disturb other teams or locals in Vittsjö.
17) Parkera era bilar så att andra fordon kan komma fram. / Park your car properly!
18) Eventuella klagomål? Kontakta Rikard eller Tomme omgående så reder vi ut situationen! / Any complaints? Please contact Rikard or Tomme as soon as possible and we will sort it out for you!
19) Alla deltar i MBBC på egen risk! / You participate in MBCC at your own risk!
20) Tävlingsjury: Rikard Bengtsson och Thomas Nilsson samt de tävlande på plats 1 (eller 2 eller 3).
/ MBCC jury: Rikard Bengtsson och Thomas Nilsson and the team at swim 1 (or 2 or 3).
21) Vid återbud efter den 1 maj återbetalas ej startavgiften.
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar och tillägg av regler in i det sista, det vill säga fram till och med lottningen. Dessa ändringar meddelas i så fall innan själva lottningen äger rum.

Inga kommentarer: